Logga in
Spel


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-06-16 13:42Annat 1 FT 230.26 4.280 Levande
2018-06-16 13:23Annat 1 FT 370 2.000 -370
2018-06-15 19:56Annat vs RESULTAT R FT 50 6.400 -50
2018-06-15 19:55Annat vs RESULTAT R FT 50 8.500 -50
2018-06-15 18:37Annat 1 FT 350 2.300 Levande
2018-06-15 13:44Annat 1 FT 1000 1.520 +0
2018-06-15 13:43Annat 1 FT 300 2.550 +0
2018-06-15 13:42Annat vs X X FT 150 4.000 Levande
2018-06-15 13:41Annat 1 FT 500 2.550 Levande
2018-06-15 13:40Annat 1 FT 200 1.880 -200
2018-06-15 13:39Annat vs X X FT 150 3.900 Levande
2018-06-15 13:37Annat 1 FT 500 2.300 Levande
2018-06-15 13:37Annat 1 FT 230 2.300 Levande
2018-06-15 13:34Annat vs X X FT 70 3.900 Levande
2018-06-14 17:00Annat vs ANNAT FT+OT 300 6.150 Levande
2018-06-14 17:00Annat vs MÅLSKYTT MÅL ANNAT 300 11.250 Levande
2018-06-14 16:46Annat 1 FT 100 10.500 Levande
2018-06-14 16:45Annat 1 FT 100 22.000 Levande
2018-06-14 16:44Annat 1 FT 150 9.000 Levande
2018-06-14 16:43Annat 1 FT 100 3.400 -100
2018-06-13 19:00Annat 1 FT 400 2.090 +436
2018-06-13 17:00Annat 1 ANNAT 200 20.000 Levande
2018-06-12 20:44Annat 1 ANNAT 100 3.110 Levande
2018-06-12 20:25Annat 1 ANNAT 100 4.750 Levande
2018-06-12 17:00Annat vs ANNAT ANNAT 300 7.000 Levande
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:19 Insats:3830 Vinstprocent:35.29%
Vinster:6 Vunnet:+2138.55 Medelodds:4.96
Förluster:11 Förlorat:-1565 Medelinsats:201.58
Push:2 Netto:+573.55Medelvinst:+30.19
Levande spel:2 ROI:114.98%
Levande risk:600 Startkassa:5000
Levande vinst:4620Kassa + netto:5573.55
Kassa - risk:4973.55
Kassa + levande:10193.55

GrafKassa | Resultat | ROI