Logga in
legenden live tennis
Av: ghost


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-04-11 17:39Annat vs 6,0 FT 50 2.000 -50
2021-04-10 19:28Annat vs 2,0 FT 50 1.800 -50
2021-04-10 19:28Annat vs 2,5 FT 50 2.050 +52.5
2021-04-10 07:45Annat vs 2,5 FT 50 1.900 -50
2021-04-10 07:45Annat vs 2,0 FT 50 1.800 +40
2021-04-09 20:45Annat vs 2,0 FT 50 3.000 +100
2021-04-09 20:42Annat vs 5,0 FT 50 1.950 +47.5
2021-04-09 20:42Annat vs 2,5 FT 50 1.900 -50
2021-04-09 17:54Annat vs 4,0 FT 50 1.900 -50
2021-04-09 17:53Annat vs 2,5 FT 50 1.800 +40
2021-04-09 17:52Annat vs 3,0 FT 50 1.830 +41.5
2021-04-09 17:51Annat vs 3,0 FT 50 1.950 +47.5
2021-04-09 17:51Annat vs 2,5 FT 50 2.250 +62.5
2021-04-08 20:49Annat vs 2,0 FT 50 2.200 -50
2021-04-08 20:48Annat vs 3,0 FT 50 1.800 +40
2021-04-08 20:01Annat vs 2,5 FT 50 1.750 +37.5
2021-04-08 19:48Annat vs 3,5 FT 50 2.000 +50
2021-04-08 19:47Annat vs 1,5 FT 50 2.250 -50
2021-04-08 19:47Annat vs 1,5 FT 50 2.500 +75
2021-04-07 15:49Annat vs 2 FT 50 2.200 -50
2021-04-07 15:48Annat vs 2,5 FT 50 2.250 -50
2021-04-07 15:45Annat vs 2,5 FT 50 1.800 -50
2021-04-07 15:45Annat vs 2 FT 50 1.900 -50
2021-04-07 15:44Annat vs 3,5 FT 50 1.660 +33
2021-04-03 17:34Annat vs 5 FT 50 2.200 -50
Visa:Sida:
av 7

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:174 Insats:8700 Vinstprocent:55.75%
Vinster:97 Vunnet:+4767.5 Medelodds:2.01
Förluster:77 Förlorat:-3850 Medelinsats:50
Push:0 Netto:+917.5Medelvinst:+5.27
Levande spel:0 ROI:110.55%
Levande risk:0 Startkassa:5000
Levande vinst:01 Unit:50Kassa + netto:5917.5
Unitnetto:+18.35 Kassa - risk:5917.5
Kassa + levande:5917.5

GrafKassa | Resultat | ROI
td