Logga in
Tibur
Av: satori


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-10-09 17:32Travingesson 1 PLATS 3000 6.900 -3000
2021-10-07 18:07Travb.g.emma 1 TOPP5 2000 4.400 -2000
2021-10-07 18:06Travb.gemma 1 PLATS 1000 11.500 -1000
2021-09-26 23:59Travpre calculated 1 TOPP5 3000 2.210 -3000
2021-09-26 23:58Travmiss lovelace 1 TOPP5 3000 2.450 -3000
2021-09-26 16:10Travglobal celebrity 1 VINNARE 50 200.000 -50
2021-09-26 16:10Travglobal courtesy 1 VINNARE 50 100.000 -50
2021-09-26 16:09Travbright crystal 1 VINNARE 50 85.000 -50
2021-09-26 16:08Travisabelle cash 1 VINNARE 100 30.000 -100
2021-09-26 16:08Travmichelot 1 VINNARE 30 300.000 -30
2021-09-26 16:06Travl.l.pod primo 1 VINNARE 150 75.000 -150
2021-09-26 16:06Travindy rock 1 VINNARE 300 50.000 -300
2021-09-26 16:05Travglobal celebrity 1 PLATS 200 75.000 -200
2021-09-26 16:04Travglobal courtesy 1 PLATS 200 30.000 -200
2021-09-26 16:04Travbright crystal 1 PLATS 300 20.000 +5700
2021-09-26 16:03Travisabelle cash 1 PLATS 300 8.500 -300
2021-09-26 16:02Travmichelot 1 PLATS 100 80.000 -100
2021-09-26 16:02Travpower doc 1 PLATS 300 35.000 -300
2021-09-26 16:01Travl.l pod primo 1 PLATS 400 17.000 -400
2021-09-26 16:00Travindy rock 1 PLATS 1200 14.000 -1200
2021-09-26 15:53Travdown under 1 PLATS 1200 5.000 -1200
2021-09-25 17:08Travlisa s.e. 1 PLATS 2000 6.400 -2000
2021-09-25 17:01Travthats so clever 1 PLATS 500 20.000 -500
2021-09-25 17:00Travthats so clever 1 PLATS 500 13.300 -500
2021-09-25 17:00Travidentity 1 PLATS 2500 7.500 -2500
Visa:Sida:
av 4

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:77 Insats:93530 Vinstprocent:17.81%
Vinster:13 Vunnet:+44720 Medelodds:22.79
Förluster:60 Förlorat:-62630 Medelinsats:1214.68
Push:4 Netto:-17910Medelvinst:-232.6
Levande spel:0 ROI:80.85%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-17910
Kassa - risk:-17910
Kassa + levande:-17910

GrafKassa | Resultat | ROI
td