Logga in
Powerplay säsongen 2021/2022


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-12-22 10:43A-League21/12 1 FT 288 0.000 -288
2021-12-22 10:43A-League 1 FT 126 0.000 -126
2021-12-22 10:43A-League 1 FT 234 0.000 -234
2021-12-22 10:43A-League 1 FT 168 0.000 -168
2021-12-22 10:43A-League 1 FT 234 0.000 -234
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 182 0.000 +663
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 216 0.000 -216
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 182 0.000 -182
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 234 0.000 -234
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 182 0.000 -182
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 234 0.000 -234
2021-12-22 10:42A-League 1 FT 216 0.000 -216
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 182 0.000 -182
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 182 0.000 -182
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 297 0.000 -297
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 168 0.000 -168
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 182 0.000 -182
2021-12-22 10:41A-League 1 FT 234 0.000 -234
2021-12-22 10:40A-League 1 FT 168 0.000 +669
2021-12-22 10:40A-League 1 FT 168 0.000 -168
2021-12-02 08:47A-League1/12 1 FT 168 0.000 +14316
2021-12-02 08:47A-League 1 FT 216 0.000 -216
2021-12-02 08:47A-League 1 FT 216 0.000 -216
2021-12-02 08:46A-League 1 FT 168 0.000 -168
2021-12-02 08:46A-League 1 FT 216 0.000 -216
Visa:Sida:
av 4

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:92 Insats:18893 Vinstprocent:8.7%
Vinster:8 Vunnet:+23780 Medelodds:0
Förluster:84 Förlorat:-17359 Medelinsats:205.36
Push:0 Netto:+6421Medelvinst:+69.79
Levande spel:0 ROI:133.99%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:6421
Kassa - risk:6421
Kassa + levande:6421

GrafKassa | Resultat | ROI
td