Logga in
Stryk-/Europatips


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 64 0.000 Levande
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 72 0.000 Levande
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 8 0.000 Levande
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 576 0.000 Levande
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 64 0.000 Levande
2018-03-17 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 144 0.000 Levande
2018-03-17 14:17Annat 1 FT 0 0.000 Levande
2018-03-15 17:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 192 0.000 -192
2018-03-15 17:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 64 0.000 -64
2018-03-15 17:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 64 0.000 -64
2018-03-15 17:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 7 0.000 -7
2018-03-11 14:30AnnatEUROPATIPS 1 FT 13 0.000 -13
2018-03-11 14:30AnnatEUROPATIPS 1 FT 144 0.000 +90
2018-03-11 14:30AnnatEUROPATIPS 1 FT 576 0.000 -60
2018-03-10 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 105 0.000 -105
2018-03-10 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 11 0.000 +203
2018-03-10 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 144 0.000 -144
2018-03-10 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 436 0.000 +1072
2018-03-06 20:45AnnatEUROPATIPS 1 FT 192 0.000 -192
2018-03-06 20:45AnnatEUROPATIPS 1 FT 216 0.000 -80
2018-03-06 20:45AnnatEUROPATIPS 1 FT 62 0.000 -62
2018-03-04 15:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 9 0.000 -9
2018-03-04 15:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 72 0.000 -63
2018-03-04 15:00AnnatEUROPATIPS 1 FT 216 0.000 -205
2018-03-03 16:00AnnatSTRYKTIPS 1 FT 144 0.000 +1448
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:30 Insats:5240 Vinstprocent:26.67%
Vinster:8 Vunnet:+5617 Medelodds:0
Förluster:22 Förlorat:-2786 Medelinsats:174.67
Push:0 Netto:+2831Medelvinst:+94.37
Levande spel:6 ROI:154.03%
Levande risk:928 Startkassa:0
Levande vinst:-928Kassa + netto:2831
Kassa - risk:1903
Kassa + levande:1903

GrafKassa | Resultat | ROI