Visa ett inlägg
Gammal 2018-08-09, 20:38   #320
BosseEk
 
Reg.datum: apr 2018
Inlägg: 114
Sharp$: 2243
Standard

Ett riktigt chanssystem UM 7-3-148


Varning många enkelrader...
Spoiler:

2211221111
22112X1XXX
2211X21XX1
2211XX111X
2X11221X1X
2X112X11X1
2X11X211XX
2X11XX1X11
X2112211XX
X2112X1X11
X211X21X1X
X211XX11X1
XX11221XX1
XX112X111X
XX11X21111
XX11XX1XXX
122112211X
122112XXX1
12211X2XXX
12211XX111
12X1122X11
12X112X1XX
12X11X21X1
12X11XXX1X
1X211221X1
1X2112XX1X
1X211X2X11
1X211XX1XX
1XX1122XXX
1XX112X111
1XX11X211X
1XX11XXXX1
12222111XX
1222X11X11
122X211X1X
122XX111X1
12X2211XX1
12X2X1111X
12XX211111
12XXX11XXX
1X22211111
1X22X11XXX
1X2X211XX1
1X2XX1111X
1XX2211X1X
1XX2X111X1
1XXX2111XX
1XXXX11X11
2121212XXX
212121X111
2121X1211X
2121X1XXX1
21X12121X1
21X121XX1X
21X1X12X11
21X1X1X1XX
X121212X11
X12121X1XX
X121X121X1
X121X1XX1X
X1X121211X
X1X121XXX1
X1X1X12XXX
X1X1X1X111
21X2121XXX
21X21X1111
21XX12111X
21XX1X1XX1
21221211X1
21221X1X1X
212X121X11
212X1X11XX
X1X2121X11
X1X21X11XX
X1XX1211X1
X1XX1X1X1X
X12212111X
X1221X1XX1
X12X121XXX
X12X1X1111
1112X22111
1112X2XXXX
1112XX2XX1
1112XXX11X
1112222X1X
111222X1X1
11122X21XX
11122XXX11
111XX221XX
111XX2XX11
111XXX2X1X
111XXXX1X1
111X222XX1
111X22X11X
111X2X2111
111X2XXXXX
2212112X11
221211X1XX
XX1X112X11
XX1X11X1XX
221X1121X1
XX1211XX1X
2X1X112XXX
X21211X111
221X11XX1X
2X1211211X
2X1211XXX1
2X1X11X111
X212112XXX
X21X11211X
X21X11XXX1
XX121121X1
2121212XX1
212121X11X
2121X12111
2121X1XXXX
21X12121XX
21X121XX11
21X1X12X1X
21X1X1X1X1
X121212X1X
X12121X1X1
X121X121XX
X121X1XX11
X1X1212111
X1X121XXXX
X1X1X12XX1
X1X1X1X11X
111111X111
1111112XXX
11111X111X
1111121XX1
1111X111X1
1111211X1X
111X111X11
11121111XX
1X11111111
1211111XXX
11X11X1X11
11X1121X1X
11211X11X1
11211211XX
X11XX1111X
X11X2111X1
X112211111
211XX11XXX
2112X11X1X
2112211XX1


10 vid 1/7 U-tips
11 vid 2/7, 14% till 12
6 10:or vid 3/7, minst 11:a i 79%
3 10:or vid 4/7 minst 11:a i 89%
minst 11:a vid 5/7
minst 11:a vid 6/7
12 rätt vid 7/7

Tord du har mail.
BosseEk är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat