Logga in
feb
27

Svenska Spels bokslutskommuniké 2018!

I början av veckan delade vi med oss av ATG's bokslutskommuniké för 2018 där siffrorna dom ville presentera såg trevliga ut, framförallt sett till hur mycket medel som gick tillbaka till trav- och galoppsporten då det slog rekord med över 2 miljarder kronor.

Även Svenska Spel har nyligen skickat ut sin bokslutskommuniké för 2018 och även här ligger mycket fokus på omställningen till den nya spelregleringen som trädde i kraft vid årsskiftet. Denna omställningen nämns som en av dom främsta anledningarna till att resultatet minskat från 2017.

Patrik Hofbauer, VD och koncernchef på Svenska Spel kommenterar enligt följande:

"– Under sista kvartalet har vi gjort de slutliga förberedelserna inför den nya spelmarknaden. Det har varit en enorm insats på kort tid med anpassning av verksamheten genom uppdelning av bland annat våra IT-system, kunddatabaser och omorganisation av koncernen till tre affärsområden – allt för att säkra att vi följer den nya spelregleringen och konkurrenslagstiftningen. Detta parallellt med den löpande verksamheten och att vi förberett lansering av spel inom helt nya segment.

– På den nya spelmarknaden ska Svenska Spel fortsätta göra det som har gjort oss till hela svenska folkets spelbolag med älskade varumärken, ett brett utbud och starkt konsumentskydd. Men vi ska också ge svenska folket helt nya spelupplevelser på vårt sätt – offensivt och omtänksamt."


Svenska Spel har på slutet promotat sig själva som "Världens svenskaste spelbolag" där man är tydliga med att hela bolagets vinst går tillbaka till det svenska samhället. Ser man till hur nöjda kunderna är så ligger Svenska Spel i vanlig i ordning i topp av NKI (nöjd kund index).

I dokumentet kan man också se ett cirkeldiagram som påvisar var intäkterna kommer ifrån och på vilket sätt folk spelar vilket i min mening känns ganska intressant:Vi ser alltså att mer än hälften av intäkterna kommer från "tur"-spel vilket indikerar lite vilken typ av kunder som Svenska Spel har till stor del. Detsamma gäller även att fortsatt närmare hälften av allt spel läggs hos ombuden trots att det numera finns betydligt enklare och mer tillgängliga alternativ online och via mobilen.

Ja, vi alla känner väl någon i den äldre generationen som kommer sitta med lottokupongen i handen ända tills döden skiljer dom åt och enligt siffrorna så är det dessa som Svenska Spel fortfarande lever mycket på.

Känslan är att för varje generation som går så kommer detta förändras och frågan är om Svenska Spel kan fortsätta vara lika attraktiva för nya spelgenerationer på den numera öppna spelmarknaden. Det blir såklart en stor utmaning för framtiden som ska bli spännande att följa.

Här kommer lite sammanfattning från dokumentet:

Finansiell information januari - december
• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 784
MSEK (8 980), en minskning med 2,2 %.
• Nettospelintäkterna online ökade med 20 procent, varav
mobilen ökade med 39 procent jämfört med samma
period föregående år.
• Nettospelintäkterna för värdeautomaterna Vegas mins-
kade med 222 MSEK, en minskning med 20 procent.
• Kostnader för omställning till ny spelmarknad
och GDPR uppgick under perioden till 186 MSEK.
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 525 MSEK
(4 705), en minskning med 3,8 %.
• Resultatet för koncernen uppgick till 4 522 MSEK (4 709),
en minskning med 4,0 %.
• Rörelsemarginalen uppgick till 21,2 % (21,8).

Väsentliga händelser under perioden
• Nya sponsringsavtal har tecknats med Svenska Fotboll-
förbundet och Elitfotboll Dam. Avtalen uppgår till ett
sammanlagt värde om 385 MSEK och gäller till och med
år 2023.
• Nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Hand-
bollförbundet och Svensk Elithandboll. Avtalet löper på
tre år till ett värde om cirka 36 MSEK.
• Avtal har tecknats med Evolution Gaming för leverans av
livecasino samt med NetEnt för leverans av online-
casinospel.
• Eurojackpot föll ut med 258 MSEK - Sveriges högsta
spelvinst någonsin.
• Patrik Hofbauer tillträdde som ny vd och koncernchef för
AB Svenska Spel den 1 december.
• AB Svenska Spel har beviljats licens för lotterier och spel
på värdeautomater, Svenska Spel Sport & Casino AB har
beviljats licens för kommersiellt onlinespel och vad-
hållning. Casino Cosmopol AB har beviljats licens för
spel på casinon.
• Verksamhet som är direkt hänförlig till licens för
kommersiellt onlinespel och vadhållning har den 31
december 2018 överlåtits till Svenska Spel
Sport & Casino AB.
• Spelinspektionen har i ett tillsynsärende gällande
penningtvätt på Casino Cosmopol beslutat om en
sanktionsavgift på 8 miljoner kronor. Bolaget har över-
klagat beslutet.


Hela bokslutskommunikén från svenskaspel finns att läsa här!

Ha en fin onsdag allesammans!

Kommentera