Logga in
Otjänsten - 2015
Av: Wagner


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2015-12-11 08:59Annat 1 ANNAT 2800 0.000 -1358
2015-12-07 00:17Annat 1 ANNAT 2400 0.000 -1350
2015-12-03 21:37Annat 1 ANNAT 1900 0.000 +1010
2015-11-22 19:43Annat 1 ANNAT 1525 0.000 -1525
2015-11-18 23:32Annat 1 ANNAT 2600 0.000 -1445
2015-11-03 23:24Annat 1 ANNAT 2200 0.000 -1268
2015-11-01 17:02Annat 1 ANNAT 2600 0.000 +565
2015-10-31 18:32Annat 1 ANNAT 3800 0.000 -494
2015-10-27 17:31Annat 1 ANNAT 3400 0.000 +539
2015-10-24 22:28Annat 1 ANNAT 3700 0.000 +797
2015-09-08 01:09Annat 1 ANNAT 2400 0.000 -2400
2015-08-29 15:20Annat 1 ANNAT 2450 0.000 -390
2015-06-07 10:00Annat 1 ANNAT 2200 0.000 -2200
2015-05-10 13:35Annat 1 ANNAT 1900 0.000 +830
2015-05-05 19:09Annat 1 ANNAT 2200 0.000 +1691
2015-05-01 Annat vs ANNAT ANNAT 2300 0.000 +1142
2015-04-26 Annat 1 ANNAT 2000 0.000 -29
2015-04-04 Annat 1 ANNAT 1400 0.000 +407
Visa:Sida:
av 1

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:18 Insats:43775 Vinstprocent:44.44%
Vinster:8 Vunnet:+6981 Medelodds:0
Förluster:10 Förlorat:-12459 Medelinsats:2431.94
Push:0 Netto:-5478Medelvinst:-304.33
Levande spel:0 ROI:87.49%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-5478
Kassa - risk:-5478
Kassa + levande:-5478

GrafKassa | Resultat | ROI
td