Logga in
E-sports | LOL
Av: Philjay


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-03-14 14:20LCKSKT vs BBQ LIVE Dragon 2 FT 1500 2.250 +1875
2018-03-14 14:19LCKSKT vs BBQ LIVE FD FT 922 2.100 -922
2018-03-14 14:18LCKSKT vs BBQ LIVE FD FT 1000 1.900 -1000
2018-03-14 14:18LCKSKT vs BBQ LIVE FD FT 1500 1.750 -1500
2018-03-11 12:11LCKKZ vs BBQ LIVE FD FT 1500 1.500 -1500
2018-03-08 12:06LCKRox vs Afreeca LIVE FD FT 1000 2.250 +1250
2018-02-21 10:14LCKJin Air vs Afreeca LIVE Map 2 FT 1000 1.850 +850
2018-02-20 11:22LCKSKT vs Kongdoo LIVE 2 FT 1000 1.990 -1000
2018-02-09 11:00LMSAHQ vs Afro LIVE FD FT 1500 2.380 -1500
2018-02-09 10:13LMSAHQ vs Afro BOTH TO KILL INHIB LIVE FT 400 8.500 -400
2018-02-08 15:07LMSFW vs AHQ LIVE Dragon 2 FT 1500 1.670 +1005
2018-02-08 15:07LMSFW vs AHQ FT FT 1500 1.570 +855
2018-02-08 15:07LMSFW vs AHQ FD FT 150 1.620 -150
2018-02-08 14:41LMSFW vs AHQ FB FT 1500 1.620 -1500
2018-02-08 14:41LCKROX vs Jin Aird LIVE Dragon 3 FT 1500 1.500 +750
2018-02-08 14:13LMSFW vs AHQ LIVE FD FT 1500 1.570 -1500
2018-02-08 13:07LCKROX vs Jin Air LIVE FD FT 1500 1.800 -1500
2018-02-08 13:07LMSFW vs AHQ LIVE FD FT 1500 1.620 +930
2018-02-08 12:16LCKROX vs Jin Air LIVE Map 1 FT 1500 1.400 +600
2018-02-08 12:16LCKROX vs Jin Air LIVE Dragon 2 FT 1000 2.100 +1100
2018-02-08 11:49LMSG-rex vs HKA LIVE Dragon 2 FT 1500 1.400 -1500
2018-02-08 11:49LMSG-rex vs HKA LIVE FD FT 1500 1.640 +960
2018-02-08 11:15LMSG-rex vs HKA LIVE 2 FT 1000 2.100 -1000
2018-02-08 10:12LCKAfreeca vs MVP LIVE Dragon 2 FT 1000 2.750 -1000
2018-02-08 10:11LCKAfreeca vs MVP LIVE Baron 1 FT 500 4.250 -500
Visa:Sida:
av 49

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:1222 Insats:381312 Vinstprocent:50.08%
Vinster:610 Vunnet:+207251.68 Medelodds:3.01
Förluster:608 Förlorat:-181431 Medelinsats:312.04
Push:4 Netto:+25820.68Medelvinst:+21.13
Levande spel:0 ROI:106.77%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:25820.68
Kassa - risk:25820.68
Kassa + levande:25820.68

GrafKassa | Resultat | ROI