Logga in
TableTennis
Av: Dryper


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2017-07-21 11:11PingisJosip Huzjak 1 FT 125 2.750 +218.75
2017-07-21 11:07PingisMichal Kadlcek 1 FT 125 2.000 +125
2017-07-21 11:07PingisSven Happek 1 FT 125 2.500 +187.5
2017-07-21 11:06PingisJosip Huzjak -1.5 FT 200 1.800 +160
2017-07-21 11:06PingisJosip Huzjak -1.5 FT 200 1.800 +160
2017-07-21 11:05PingisMichal Kadlcek 1 FT 50 1.720 +36
2017-07-21 11:04PingisMichal Kadlcek 1 FT 125 1.720 +90
2017-07-21 11:04PingisDaniel Zwickl -1.5 FT 75 2.370 -75
2017-07-21 10:58PingisDaniel Zwickl 1 FT 125 1.610 -125
2017-07-21 10:57PingisEnio Mendes 1 FT 125 1.610 +76.25
2017-07-21 10:57PingisMiroslav Horejsi 1 FT 125 2.250 +156.25
2017-07-21 10:56PingisJakub Figel 1 FT 125 2.620 -125
2017-07-21 10:56PingisMichal Kadlcek 1 FT 125 2.000 -125
2017-07-21 10:55PingisMichal Kadlcek 1 FT 125 2.620 -125
2017-07-21 10:55PingisFlorian Bluhm +2.5 FT 125 1.830 +103.75
2017-07-21 10:54PingisMalte Moregardh -1.5 FT 125 1.800 +100
2017-07-21 10:52PingisMiroslav Horejsi -1.5 FT 125 2.000 +125
2017-07-21 10:52PingisJakub Figel -1.5 FT 125 2.100 +137.5
2017-07-21 10:51PingisValerij Rakov 1 FT 125 1.720 -125
2017-07-21 10:50PingisMiroslav Horejsi -2.5 FT 125 1.830 -125
2017-07-21 10:50PingisMartin Khatchanov 1 FT 125 1.900 +112.5
2017-07-21 10:49PingisJakub Figel 1 FT 125 2.250 -125
2017-07-21 10:49PingisJosip Huzjak 1 FT 125 2.370 -125
2017-07-21 10:48PingisFrane Kojic 1 FT 125 2.200 -125
2017-07-21 10:48PingisJosip Huzjak 1 FT 175 3.000 +350
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:64 Insats:7670 Vinstprocent:59.38%
Vinster:38 Vunnet:+4768.48 Medelodds:2.07
Förluster:26 Förlorat:-3175 Medelinsats:119.84
Push:0 Netto:+1593.48Medelvinst:+24.9
Levande spel:0 ROI:120.78%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:1593.48
Kassa - risk:1593.48
Kassa + levande:1593.48

GrafKassa | Resultat | ROI/Filter