Logga in
Nl


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2017-11-24 19:45AnnatLugano vs 19 1 FT 1 4.900 Levande
2017-11-18 15:00AnnatLugano vs 18 1 FT 1 4.800 -1
2017-11-14 19:45AnnatLugano vs 17 1 FT 1 4.710 -1
2017-11-04 19:45AnnatLugano vs 16 1 FT 1 4.520 -1
2017-10-24 19:45AnnatEhc kloten vs 18 1 FT 100 4.760 +376
2017-10-24 19:45AnnatDavos vs 19 1 FT 100 4.600 +360
2017-10-22 16:00AnnatKloten vs 17 1 FT 1 4.000 +0
2017-10-22 16:00AnnatDavos vs 18 1 FT 1 4.000 +0
2017-10-20 19:45AnnatEhv kloten vs 16 1 FT 1 5.900 -1
2017-10-20 19:45AnnatDavos vs 17 1 FT 1 5.900 -1
2017-10-17 19:45AnnatDavos vs 16 1 FT 1 4.290 -1
2017-10-07 19:45AnnatFriborg vs 19 1 FT 1 4.810 +3.81
2017-10-06 19:45AnnatFriborg vs 18 1 FT 1 4.520 -1
2017-10-03 19:45AnnatFribourg vs 17 1 FT 1 4.700 -1
2017-09-30 19:45AnnatFribourg vs 16 1 FT 1 4.700 -1
Visa:Sida:
av 1

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:14 Insats:212 Vinstprocent:25%
Vinster:3 Vunnet:+739.81 Medelodds:4.73
Förluster:9 Förlorat:-9 Medelinsats:15.14
Push:2 Netto:+730.81Medelvinst:+52.2
Levande spel:1 ROI:444.72%
Levande risk:1 Startkassa:0
Levande vinst:3.9Kassa + netto:730.81
Kassa - risk:729.81
Kassa + levande:734.71

GrafKassa | Resultat | ROI