Logga in
Laakiee dart
Av: Luukee


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-02-22 23:34A-LeagueAnderson vs Wright Flest 180s FT 1 1.830 +0.83
2018-02-22 23:34A-LeagueCross vs Barney 1 FT 1 1.800 +0.8
2018-02-22 23:34A-LeagueGurney vs MVG Ö3.5 180s FT 1 1.850 -1
2018-02-22 23:33A-LeagueGurney vs MVG ÖVER Ö 6.5 180s FT 1 1.800 -1
2018-02-22 23:32A-LeaguePrice vs Suljevic Flest 180s FT 1 1.570 -1
2018-02-22 23:32A-LeaguePrice vs Suljevic 2 FT 1 2.100 +1.1
2018-02-22 23:32A-LeagueSmith vs Whitlock ÖVER Ö 11.5 legs FT 1 2.050 -1
2018-02-22 20:00A-LeagueSmith vs Whitlock Ö2.5 180s FT 1 1.680 +0.68
2018-02-15 23:00A-LeagueBarney vs Whitlock UNDER U 5.5 FT 1 2.000 -1
2018-02-15 22:30A-LeagueMVG vs Anderson 1 FT 2 1.560 +1.12
2018-02-15 22:00A-LeagueCross vs Wright ÖVER Ö 180s 6.5 FT 1 1.850 -1
2018-02-15 22:00A-LeagueMVG vs Anderson ÖVER Ö 6.5 180s FT 1 1.800 +0.8
2018-02-15 22:00A-LeagueBarney vs Whitlock 1 FT 1 1.850 -1
2018-02-15 22:00A-LeagueMVG vs Anderson ÖVER Ö Ö6.5 180s FT 5 1.800 Void
2018-02-15 21:00A-LeagueGurney vs Price U3.5 180s FT 1 1.850 -1
2018-02-15 21:00A-LeagueSuljevic vs Smith U1.5 180s FT 1 2.250 +1.25
2018-02-15 21:00A-LeagueGurney vs Price 1 FT 1 1.830 -1
2018-02-15 21:00A-LeagueCross vs Wright DNB FT 1 2.000 +1
2018-02-15 21:00A-LeagueGurney vs Price 1 FT 5 1.830 Void
2018-02-15 21:00A-LeagueCross vs Wright DNB FT 5 2.000 Void
2018-02-15 20:00A-LeagueSuljevic vs Smith DNB FT 1 1.850 -1
2018-02-08 21:39A-LeagueBarney vs Suljevic 1 FT 1 2.050 +1.05
2018-02-08 21:30A-LeagueMVG vs Wright -3.5 FT 1 2.100 -1
2018-02-08 20:00A-LeagueAnderson vs Price 1 FT 1 1.900 +0.9
2018-02-08 20:00A-LeagueGurney vs Smith Flest 180s FT 1 2.000 -1
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:40 Insats:41 Vinstprocent:47.5%
Vinster:19 Vunnet:+16.73 Medelodds:1.84
Förluster:21 Förlorat:-21 Medelinsats:1.03
Push:0 Netto:-4.27Medelvinst:-0.11
Levande spel:0 ROI:89.59%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:01 Unit:1Kassa + netto:-4.27
Unitnetto:-4.27 Kassa - risk:-4.27
Kassa + levande:-4.27

GrafKassa | Resultat | ROI