Logga in
Laakiee dart
Av: Luukee


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-12-20 14:00A-LeagueBeaton vs Dobey 2 FT 5 1.760 Levande
2018-12-20 14:00A-LeagueNorris vs Lennon 180 FT 5 1.800 Levande
2018-12-20 14:00A-LeagueWattimena vs Barnard -1.5 FT 5 1.950 Levande
2018-12-19 16:45A-LeagueHuybrechts vs Larsson -1.5 FT 5 2.000 +5
2018-12-19 15:45A-LeagueCullen vs Dolan -1.5 FT 5 1.800 -5
2018-12-19 14:45A-LeagueGraaf vs Noel -1.5 FT 5 1.800 -5
2018-12-19 13:45A-LeagueAspinal vs Geert -1.5 FT 5 1.880 +4.4
2018-12-17 23:30A-LeagueBarney vs Labanauskas -1.5 FT 5 1.820 -5
2018-12-17 23:30A-LeagueJoyce vs Dobrom 180s FT 5 1.610 +3.05
2018-12-16 23:00A-LeagueAlcinas vs 180 ÖVER Ö 2.5 FT 5 2.000 +5
2018-12-16 23:00A-LeagueSmith vs Lim 1 FT 5 1.700 +3.5
2018-12-13 20:00A-LeagueSmith vs Cross Turnering FT 5 1.800 Levande
2018-12-13 20:00A-League180 vs fältet UNDER U 24.5 FT 5 1.830 +4.15
2018-12-13 20:00A-LeagueDekker vs Ashton -1.5 FT 5 1.660 +3.3
2018-12-13 20:00A-LeagueSchindler vs Harris 1 FT 5 1.630 -5
2018-12-13 20:00A-LeagueJeffrey De Zwaan vs Fältet Flest 180s FT 5 2.250 +6.25
2018-11-18 20:45A-LeagueAnderson vs Price -5.5 FT 5 1.900 -5
2018-11-18 15:30A-LeagueMVG vs Anderson F180s FT 5 2.200 +6
2018-11-18 14:00A-LeaguePrice vs Suljevic F180s FT 5 1.670 +3.35
2018-11-18 14:00A-LeaguePrice vs Suljevic F180s FT 5 1.670 Void
2018-09-22 14:00A-LeagueCross vs Suljevic 1 FT 1 1.610 -1
2018-04-18 23:51A-LeagueWright vs MVG -2.5 FT 1 1.730 -1
2018-04-18 23:51A-LeagueBarney vs Whitlock DNB FT 1 1.800 +0.8
2018-04-18 23:50A-LeagueCross vs Gurney Ö3.5 180s FT 1 1.830 -1
2018-04-18 23:49A-LeagueCross vs Gurney Ö3.5 180s FT 1 1.800 +0.8
Visa:Sida:
av 5

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:91 Insats:152 Vinstprocent:54.95%
Vinster:50 Vunnet:+77.15 Medelodds:1.81
Förluster:41 Förlorat:-61 Medelinsats:1.67
Push:0 Netto:+16.15Medelvinst:+0.18
Levande spel:6 ROI:110.63%
Levande risk:22 Startkassa:0
Levande vinst:18.021 Unit:1Kassa + netto:16.15
Unitnetto:+16.15 Kassa - risk:-5.85
Kassa + levande:34.17

GrafKassa | Resultat | ROI