Logga in
Oddset Feb 18


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-02-28 19:19A-League 1 FT 200 3.680 +536
2018-02-28 13:13A-League 1 FT 200 3.540 -200
2018-02-28 13:13A-League 1 FT 200 4.200 -200
2018-02-28 13:12A-League 1 FT 190 5.030 -190
2018-02-27 21:21A-League 1 FT 233 4.250 +757.25
2018-02-26 17:22A-League 1 FT 195 3.000 -195
2018-02-25 14:53A-League 1 FT 5 200.000 -5
2018-02-25 14:52A-League 1 FT 300 6.180 -300
2018-02-25 14:52A-League 1 FT 200 7.440 +0
2018-02-25 14:52A-League 1 FT 400 3.000 -400
2018-02-24 18:11A-League 1 FT 300 6.950 -300
2018-02-24 15:11A-League 1 FT 200 14.950 -200
2018-02-24 15:10A-League 1 FT 300 6.120 -300
2018-02-24 10:06A-League 1 FT 300 6.100 -300
2018-02-24 10:06A-League 1 FT 300 7.980 -300
2018-02-24 10:05A-League 1 FT 300 6.760 -300
2018-02-23 21:54A-League 1 FT 400 7.990 -400
2018-02-23 21:54A-League 1 FT 500 6.800 -500
2018-02-23 18:11A-League 1 FT 200 17.100 -200
2018-02-23 18:11A-League 1 FT 72 6.260 -72
2018-02-23 18:11A-League 1 FT 300 10.950 -300
2018-02-22 21:01A-League 1 FT 300 3.000 -300
2018-02-22 17:19A-League 1 FT 500 3.000 -500
2018-02-22 16:55A-League 1 FT 112 8.130 -112
2018-02-22 16:55A-League 1 FT 200 12.950 -200
Visa:Sida:
av 4

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:97 Insats:30504 Vinstprocent:19.15%
Vinster:18 Vunnet:+24371.07 Medelodds:9.14
Förluster:76 Förlorat:-24110 Medelinsats:314.47
Push:3 Netto:+261.07Medelvinst:+2.69
Levande spel:0 ROI:100.86%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:261.07
Kassa - risk:261.07
Kassa + levande:261.07

GrafKassa | Resultat | ROI