Logga in
2019
Av: neckan


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2019-10-15 10:43A-Leaguekomb 1 FT 0 0.000 +3.35
2019-10-15 10:40A-Leaguelilla rött 1 FT 0 0.000 +2.85
2019-10-15 10:35A-Leaguelilla rött utg 1 FT 0 0.000 +10
2019-10-07 12:23A-Leaguebaba 1 FT 0 0.000 +1.5
2019-10-07 12:22A-Leaguelilla rött utg 1 FT 0 0.000 +8.5
2019-10-07 12:20A-Leaguelilla rött 1 FT 0 0.000 +3.9
2019-10-07 12:19A-Leaguebaba barn 1 FT 0 0.000 +8.2
2019-09-30 21:52A-Leagueveratti 1 FT 0 0.000 -2.3
2019-09-30 21:52A-Leaguebaba 1 FT 0 0.000 +4
2019-09-11 12:19A-Leagueresebyrå 1 FT 0 0.000 +4
2019-09-09 18:08A-Leaguetjockis 1 FT 0 0.000 +0.9
2019-09-09 18:06A-Leaguetjockis ut 1 FT 0 0.000 +6
2019-09-09 18:06A-Leagueisis bet 1 FT 0 0.000 +0.9
2019-09-02 12:14A-Leaguebaba 1 FT 0 0.000 -8.5
2019-08-19 13:14A-LeagueFuck f 1 FT 0 0.000 -12
2019-08-19 13:14A-LeagueSnus 1 FT 0 0.000 -10
2019-08-14 01:19A-Leagueorten? 1 FT 0 0.000 +5
2019-08-14 01:11A-LeagueOrten ut 1 FT 0 0.000 +6.5
2019-08-11 13:32A-LeagueSkrill van persie 1 FT 0 0.000 -24
2019-08-11 13:27A-LeagueBaba 1 FT 0 0.000 +10.3
2019-08-11 01:20A-LeagueBaba ut 1 FT 0 0.000 +13.85
2019-08-09 23:22A-Leaguenyår ut 1 FT 0 0.000 +10
2019-08-09 23:01A-LeagueNyår 1 FT 0 0.000 +5.5
2019-08-09 23:00A-LeagueBaba bebek 1 FT 0 0.000 -8.5
2019-08-06 22:52A-LeagueOrten 1 FT 0 0.000 +9.4
Visa:Sida:
av 4

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:98 Insats:243.15 Vinstprocent:66.33%
Vinster:65 Vunnet:+499.67 Medelodds:0.02
Förluster:33 Förlorat:-463.39 Medelinsats:2.48
Push:0 Netto:+36.28Medelvinst:+0.37
Levande spel:0 ROI:114.92%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:36.28
Kassa - risk:36.28
Kassa + levande:36.28

GrafKassa | Resultat | ROI