Logga in
Oddset Dec 2020


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2019-12-30 17:57A-League 1 FT 222 5.570 -222
2019-12-29 14:50A-League 1 FT 300 8.510 -300
2019-12-28 17:51A-League 1 FT 200 15.240 -200
2019-12-28 14:25A-League 1 FT 400 8.110 -400
2019-12-27 17:50A-League 1 FT 100 14.870 -100
2019-12-27 17:50A-League 1 FT 300 8.910 -300
2019-12-27 09:15A-League 1 FT 500 4.770 -500
2019-12-26 17:59A-League 1 FT 400 4.890 -400
2019-12-26 14:24A-League 1 FT 256 6.930 -256
2019-12-26 13:13A-League 1 FT 400 6.250 -400
2019-12-21 18:14A-League 1 FT 366 5.040 -366
2019-12-21 18:11A-League 1 FT 200 8.440 -200
2019-12-21 14:37A-League 1 FT 244 6.410 +1320.04
2019-12-21 09:30A-League 1 FT 500 4.010 -500
2019-12-21 09:29A-League 1 FT 298 6.800 -298
2019-12-20 13:30A-League 1 FT 200 4.490 +698
2019-12-19 11:29A-League 1 FT 200 3.650 -200
2019-12-18 16:40A-League 1 FT 186 4.630 -186
2019-12-17 18:40A-League 1 FT 200 3.080 -200
2019-12-17 16:54A-League 1 FT 130 2.970 +256.1
2019-12-15 11:34A-League 1 FT 244 6.590 -244
2019-12-15 11:34A-League 1 FT 244 5.450 +1085.8
2019-12-15 11:33A-League 1 FT 500 0.000 -500
2019-12-14 10:53A-League 1 FT 500 6.640 -500
2019-12-14 10:53A-League 1 FT 500 5.000 -500
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:53 Insats:17880 Vinstprocent:15.09%
Vinster:8 Vunnet:+9151.65 Medelodds:5.99
Förluster:45 Förlorat:-15541 Medelinsats:337.36
Push:0 Netto:-6389.35Medelvinst:-120.55
Levande spel:0 ROI:64.27%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-6389.35
Kassa - risk:-6389.35
Kassa + levande:-6389.35

GrafKassa | Resultat | ROI
td