Logga in
Spel 2020


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2020-03-28 18:32A-League 1 FT 400 0.000 -400
2020-03-25 21:39A-League 1 FT 100 0.000 -100
2020-03-25 21:23A-League 1 FT 295 0.000 -295
2020-03-23 18:19A-League 1 FT 216 0.000 -216
2020-03-21 18:24A-League 1 FT 930 0.000 -930
2020-03-20 21:10A-League 1 FT 195 0.000 -195
2020-03-18 20:17A-League 1 FT 260 0.000 -260
2020-03-14 18:23A-League 1 FT 500 0.000 -500
2020-03-13 05:55A-League 1 FT 300 0.000 -300
2020-03-11 19:48A-League 1 FT 252 0.000 -252
2020-03-10 17:34A-League 1 FT 334 4.740 -334
2020-03-08 09:53A-League 1 FT 470 3.010 -470
2020-03-07 10:15A-League 1 FT 400 6.310 -400
2020-03-07 10:14A-League 1 FT 300 8.560 -300
2020-03-07 10:14A-League 1 FT 300 4.900 +1170
2020-03-07 10:13A-League 1 FT 216 0.000 -216
2020-03-06 19:57A-League 1 FT 125 0.000 -125
2020-03-05 18:27A-League 1 FT 200 0.000 -200
2020-03-05 12:31A-League 1 FT 100 7.200 -100
2020-03-05 12:31A-League 1 FT 200 5.540 -200
2020-03-04 20:49A-League 1 FT 270 0.000 -270
2020-03-04 20:49A-League 1 FT 700 0.000 -700
2020-03-01 12:53A-League 1 FT 108 0.000 -108
2020-02-29 12:01A-League 1 FT 200 6.240 -200
2020-02-29 12:01A-League 1 FT 200 7.410 -200
Visa:Sida:
av 6

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:140 Insats:35994 Vinstprocent:8.63%
Vinster:12 Vunnet:+13906.26 Medelodds:32.25
Förluster:127 Förlorat:-33185 Medelinsats:257.1
Push:1 Netto:-19278.74Medelvinst:-137.71
Levande spel:0 ROI:46.44%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-19278.74
Kassa - risk:-19278.74
Kassa + levande:-19278.74

GrafKassa | Resultat | ROI