Logga in
Twitterklicks
Av: MrXet


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2020-08-07 12:00AnnatS Marsh vs D Portela -2.5 FT 1 2.500 -1
2020-08-07 12:00AnnatS Marsh vs J Justicia -2.5 FT 1 2.250 -1
2020-08-07 12:00AnnatM Adams vs J Justicia -2.5 FT 1 1.610 +0.61
2020-08-07 12:00AnnatM Adams vs D Portela -2.5 FT 1 1.660 +0.66
2020-08-07 12:00AnnatS Marsh vs K Barry 1 FT 1 2.750 -1
2020-08-07 12:00AnnatM Adams vs K Barry 1 FT 1 1.720 +0.72
2020-08-07 12:00AnnatK Barry vs D Evans 1 FT 1 2.100 +1.1
2020-08-06 12:00AnnatM Webster vs K Kay 1 FT 1 1.720 +0.72
2020-08-06 12:00AnnatA Jenkins vs M Warburton -1.5 FT 1 1.830 -1
2020-08-06 12:00AnnatB Koltsov vs M Webster -1.5 FT 1 1.830 -1
2020-08-06 12:00AnnatA Jenkins vs K Kay -1.5 FT 1 1.900 -1
2020-08-06 12:00AnnatB Koltsov vs M Warburton UNDER U 3.5 180s FT 1 1.570 +0.57
2020-08-06 12:00AnnatB Koltsov vs K Kay -1.5 FT 1 1.720 -1
2020-08-05 12:00AnnatM Adams vs S Marsh -1.5 FT 1 1.720 +0.72
2020-08-05 12:00AnnatD Evans vs S Marsh -1.5 FT 1 1.720 +0.72
2020-08-05 12:00AnnatD Evans vs J Justicia UNDER U 2.5 FT 1 1.830 +0.83
2020-08-05 12:00AnnatK Barry vs S Marsh UNDER U 2.5 180s FT 1 1.900 -1
2020-08-04 12:00AnnatA Jenkins vs K Kay -1.5 FT 1 1.900 +0.9
2020-08-04 12:00AnnatM Webster vs K Kay 1 FT 1 1.660 -1
2020-08-04 12:00AnnatM Webster vs S Marsh 1 FT 1 2.000 +1
2020-08-04 12:00AnnatA Jenkins vs S Mitchell 1 FT 1 1.720 +0.72
2020-08-03 12:00AnnatD Portela vs S Marsh UNDER U 2.5 180s FT 1 1.830 +0.83
2020-08-03 12:00AnnatS Marsh vs J Justicia UNDER U 2.5 180s FT 1 1.720 -1
2020-08-03 12:00AnnatM Adams vs S Marsh -1.5 FT 1 1.800 +0.8
2020-08-03 12:00AnnatD Portela vs D Evans UNDER U 3.5 180s FT 1 1.440 -1
Visa:Sida:
av 12

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:288 Insats:288 Vinstprocent:53.66%
Vinster:154 Vunnet:+133.8 Medelodds:1.9
Förluster:133 Förlorat:-132.5 Medelinsats:1
Push:1 Netto:+1.3Medelvinst:+0
Levande spel:0 ROI:100.45%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:1.3
Kassa - risk:1.3
Kassa + levande:1.3

GrafKassa | Resultat | ROI
td