Logga in
Dijan
Av: Dijan


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2020-09-20 17:32A-League 1 FT 1000 3.600 -1000
2020-09-20 17:32A-League 1 FT 1000 2.750 -1000
2020-09-19 22:39A-League 1 FT 1000 3.400 -1000
2020-09-19 21:37A-League 1 FT 1000 2.750 -1000
2020-09-19 18:17A-League 1 FT 1000 4.330 -1000
2020-09-19 16:35A-League 1 FT 1000 2.620 +1620
2020-09-19 14:57A-League 1 FT 1000 2.750 +1750
2020-09-19 14:26A-League 1 FT 1000 2.250 +1000
2020-09-18 23:56A-League 1 FT 1000 3.400 +2400
2020-09-18 22:54A-League 1 FT 1000 3.200 -1000
2020-09-17 09:11A-League 1 FT 1000 2.750 -1000
2020-09-16 20:26A-League 1 FT 1000 2.600 -1000
2020-09-16 19:45A-League 1 FT 1000 2.600 +1600
2020-09-16 17:02A-League 1 FT 1000 2.500 +1500
2020-09-16 15:00A-League 1 FT 1000 4.000 -1000
2020-09-16 13:53A-League 1 FT 1000 3.750 -1000
2020-09-15 19:23A-League 1 FT 1000 2.750 -1000
2020-09-15 09:41A-League 1 FT 500 3.100 -500
2020-09-13 22:34A-League 1 FT 1000 2.400 -1000
2020-09-13 22:32A-League 1 FT 1000 2.620 +1875
2020-09-13 12:09A-League 1 FT 750 2.370 +1027
2020-09-12 16:20A-League 1 FT 750 2.370 +1027
2020-09-12 16:19A-League 1 FT 750 2.500 -750
2020-09-12 16:18A-League 1 FT 750 3.250 +1687
2020-09-12 16:18A-League 1 FT 750 2.200 -750
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:60 Insats:40874 Vinstprocent:46.67%
Vinster:28 Vunnet:+31371 Medelodds:4.95
Förluster:32 Förlorat:-21324 Medelinsats:681.23
Push:0 Netto:+10047Medelvinst:+167.45
Levande spel:0 ROI:124.58%
Levande risk:0 Startkassa:10000
Levande vinst:0Kassa + netto:20047
Kassa - risk:20047
Kassa + levande:20047

GrafKassa | Resultat | ROI
td