Logga in
Nästagångare!
Av: viking90

Mina nästagångare bland travhästarna!


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-03-06 16:20TravFelix VM P ANNAT 50 6.000 -50
2021-03-06 11:35TravGarca V ANNAT 100 4.250 -100
2021-03-05 16:45TravMT Knight Rider P ANNAT 35 9.200 -35
2021-03-05 16:44TravMT Knight Rider V ANNAT 15 60.000 -15
2021-03-05 14:04TravReigning Moni V ANNAT 50 6.200 -50
2021-03-05 14:04TravReigning Moni P ANNAT 50 2.010 -50
2021-03-03 16:24TravGassin AM V ANNAT 50 6.100 -50
2021-03-01 16:51TravJersey Muscles P ANNAT 50 3.950 +147.5
2021-03-01 16:50TravBeluga Winner V ANNAT 50 6.200 -50
2021-02-28 15:02TravPayet D.E V ANNAT 50 3.100 +105
2021-02-27 16:40TravRun a Mile T5 ANNAT 50 6.400 +270
2021-02-27 13:35TravMio Flash P ANNAT 50 7.200 +310
2021-02-27 13:35TravMio Flash V ANNAT 34 20.000 -34
2021-02-26 14:08TravTwilight Speed P ANNAT 50 8.900 -50
2021-02-26 11:51TravTwilight Speed P ANNAT 30 5.900 -30
2021-02-26 11:51TravTwilight Speed V ANNAT 20 29.000 -20
2021-02-25 17:48TravVasco da Gama P ANNAT 51 3.250 -51
2021-02-24 22:11TravTotti Face V ANNAT 59 6.800 +342.2
2021-02-24 22:10TravTotti Face Top2 ANNAT 50 3.000 +100
2021-02-21 13:50TravBeluga winner V ANNAT 15 25.000 +0
2021-02-21 13:49TravBeluga Winner P ANNAT 39 4.000 +0
2021-02-20 16:02TravPayet DE P ANNAT 25 2.950 +48.75
2021-02-20 16:02TravPayet DE V ANNAT 25 9.100 -25
2021-02-19 16:55TravBerberis P ANNAT 15 6.400 -15
2021-02-19 16:55TravBerberis V ANNAT 10 29.000 -10
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:50 Insats:1912 Vinstprocent:29.17%
Vinster:14 Vunnet:+2292.8 Medelodds:9.59
Förluster:34 Förlorat:-1339 Medelinsats:38.24
Push:2 Netto:+953.8Medelvinst:+19.08
Levande spel:0 ROI:149.88%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:953.8
Kassa - risk:953.8
Kassa + levande:953.8

GrafKassa | Resultat | ROI
td