Logga in
V75 V5 V4 mm


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-09-25 12:53TravV75 1 FT 250 0.000 Levande
2021-09-24 18:20TravV5 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-22 12:16TravV86 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-20 19:29TravV64 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-18 16:05TravV75 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-17 20:24TravV64 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-16 19:29TravV64 1 FT 240 0.000 +160
2021-09-15 19:59TravV86 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-14 20:37TravDD 1 FT 150 0.000 -150
2021-09-14 18:54TravV64 1 FT 358 0.000 -358
2021-09-13 19:26TravV64 1 FT 240 0.000 +3445
2021-09-12 17:16TravDD 1 FT 100 0.000 -100
2021-09-11 18:16TravDD 1 FT 200 0.000 -200
2021-09-11 15:40TravV75 1 FT 240 0.000 -240
2021-09-11 14:38TravV4 1 FT 210 0.000 -210
2021-09-10 19:29TravV64 1 FT 245 0.000 -245
2021-09-08 21:38TravTvilling 1 FT 50 0.000 -50
2021-09-08 21:38TravDD 1 FT 100 0.000 -100
2021-09-08 20:22TravV86 1 FT 240 0.000 +100
2021-09-05 20:51TravV65 1 FT 100 0.000 -100
2021-09-04 16:14TravV75 1 FT 270 0.000 -270
2021-09-04 16:14TravV75 1 FT 225 0.000 -225
2021-09-03 19:29TravV64 1 FT 240 0.000 -180
2021-09-02 20:50TravDD 1 FT 100 0.000 -100
2021-09-02 19:28TravV64 1 FT 192 0.000 -192
Visa:Sida:
av 7

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:154 Insats:34151 Vinstprocent:11.69%
Vinster:18 Vunnet:+296902 Medelodds:0.03
Förluster:136 Förlorat:-28898 Medelinsats:221.76
Push:0 Netto:+268004Medelvinst:+1740.29
Levande spel:0 ROI:884.76%
Levande risk:0 Startkassa:20000
Levande vinst:01 Unit:500Kassa + netto:288004
Unitnetto:+536.01 Kassa - risk:288004
Kassa + levande:288004

GrafKassa | Resultat | ROI
td