Logga in
Oddset Jan 2022


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2022-01-30 17:25A-League 1 FT 800 0.000 -800
2022-01-29 11:36A-League 1 FT 200 5.350 -200
2022-01-29 11:35A-League 1 FT 200 5.560 -200
2022-01-29 11:35A-League 1 FT 400 4.720 -400
2022-01-29 11:35A-League 1 FT 400 3.950 -400
2022-01-26 18:09A-League 1 FT 300 8.080 -300
2022-01-26 18:09A-League 1 FT 500 4.180 -500
2022-01-23 14:10A-League 1 FT 178 5.300 -178
2022-01-23 14:10A-League 1 FT 341 3.340 -341
2022-01-23 14:10A-League 1 FT 426 3.310 -426
2022-01-23 14:09A-League 1 FT 85 5.640 -85
2022-01-23 14:09A-League 1 FT 256 5.700 -256
2022-01-23 14:09A-League 1 FT 89 7.990 -89
2022-01-22 10:52A-League 1 FT 290 5.440 -290
2022-01-22 10:52A-League 1 FT 380 5.310 -380
2022-01-22 10:52A-League 1 FT 380 5.290 -380
2022-01-21 18:39A-League 1 FT 174 3.950 -174
2022-01-21 18:39A-League 1 FT 170 2.810 -170
2022-01-21 18:38A-League 1 FT 106 4.350 -106
2022-01-21 18:38A-League 1 FT 320 4.010 -320
2022-01-21 18:38A-League 1 FT 320 3.050 -320
2022-01-20 20:10A-League 1 FT 214 2.750 -214
2022-01-20 18:25A-League 1 FT 320 1.720 +230.4
2022-01-19 19:56A-League 1 FT 234 2.460 -234
2022-01-19 19:56A-League 1 FT 234 2.270 +297.18
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:71 Insats:19366 Vinstprocent:25.35%
Vinster:18 Vunnet:+8908.27 Medelodds:3.78
Förluster:53 Förlorat:-15109 Medelinsats:272.76
Push:0 Netto:-6200.73Medelvinst:-87.33
Levande spel:0 ROI:67.98%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-6200.73
Kassa - risk:-6200.73
Kassa + levande:-6200.73

GrafKassa | Resultat | ROI
td