Logga in
10000


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2022-01-23 14:08A-League 1 FT 178 5.300 -178
2022-01-23 14:08A-League 1 FT 341 3.340 -341
2022-01-23 14:07A-League 1 FT 426 3.310 -426
2022-01-23 14:07A-League 1 FT 85 5.640 -85
2022-01-23 14:07A-League 1 FT 256 5.700 -256
2022-01-23 14:06A-League 1 FT 89 7.990 -89
2022-01-22 10:51A-League 1 FT 290 5.440 -290
2022-01-22 10:51A-League 1 FT 380 5.310 -380
2022-01-22 10:50A-League 1 FT 380 5.290 -380
2022-01-21 18:37A-League 1 FT 174 3.950 -174
2022-01-21 18:37A-League 1 FT 170 2.810 -170
2022-01-21 18:37A-League 1 FT 106 4.350 -106
2022-01-21 18:36A-League 1 FT 320 4.010 -320
2022-01-21 18:36A-League 1 FT 320 3.050 -320
2022-01-21 17:51A-League 1 FT 305 320.000 +0
2022-01-20 20:09A-League 1 FT 214 2.750 -214
2022-01-20 18:24A-League 1 FT 320 1.720 +230.4
2022-01-19 19:55A-League 1 FT 234 246.000 -234
2022-01-19 19:55A-League 1 FT 234 2.270 +297.18
2022-01-19 18:17A-League 1 FT 234 2.830 -234
2022-01-19 18:16A-League 1 FT 117 4.600 -117
2022-01-19 18:16A-League 1 FT 353 3.060 -353
2022-01-19 18:16A-League 1 FT 234 3.160 -234
2022-01-19 18:16A-League 1 FT 234 2.300 -234
2022-01-18 20:49A-League 1 FT 345 2.910 +658.95
Visa:Sida:
av 3

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:57 Insats:11718 Vinstprocent:29.09%
Vinster:16 Vunnet:+5218.27 Medelodds:13.29
Förluster:39 Förlorat:-8043 Medelinsats:205.58
Push:2 Netto:-2824.73Medelvinst:-49.56
Levande spel:0 ROI:75.89%
Levande risk:0 Startkassa:10000
Levande vinst:0Kassa + netto:7175.27
Kassa - risk:7175.27
Kassa + levande:7175.27

GrafKassa | Resultat | ROI
td