Logga in
hetsarn - Super Bowl Props 2014
Av: hetsarn


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2014-02-03 00:30NFLShortest vs Field Goal Made ÖVER Ö 25.5 FT+OT 5 2.050 +5.25
2014-02-03 00:30NFLTotal pass interceptions vs By both teams ÖVER Ö 1.5 FT+OT 10 1.787 +7.87
2014-02-03 00:30NFLMarshawn Lynch vs Rushing Yards UNDER U 90.5 FT+OT 10 1.909 +9.09
2014-02-03 00:30NFLWill first kickoff vs result in a TOUCHBACK YES 1Q 20 1.885 -20
2014-02-03 00:30NFLGame Tied vs After ANNAT YES 1Q 5 3.540 -5
Visa:Sida:
av 1

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:5 Insats:50 Vinstprocent:60%
Vinster:3 Vunnet:+22.21 Medelodds:2.23
Förluster:2 Förlorat:-25 Medelinsats:10
Push:0 Netto:-2.79Medelvinst:-0.56
Levande spel:0 ROI:94.42%
Levande risk:0 Startkassa:50
Levande vinst:0Kassa + netto:47.21
Kassa - risk:47.21
Kassa + levande:47.21

GrafKassa | Resultat | ROI
td