Logga in
KirtapAlpina
Av: Kirtap

Kommer fr.o.m. Iår att ändra till 100kr/unit


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2018-11-18 08:30AnnatM Matt vinna Levi SL 1 ANNAT 125 15.000 -125
2018-11-18 08:29AnnatM Matt topp3 SL Levi 1 ANNAT 300 4.200 -300
2018-10-27 09:40AnnatS Brunner topp3 Sölden 1 ANNAT 200 9.000 -200
2018-10-27 09:40AnnatS Brunner vinna Sölden 1 ANNAT 50 26.000 -50
2018-03-14 12:11AnnatMayer topp3 DH Åre 1 ANNAT 325 7.000 +1950
2018-03-14 12:10AnnatMayer vinna Åre DH 1 ANNAT 100 21.000 +1000
2018-03-11 09:20AnnatMayer topp3 SG Kvitfjell 1 ANNAT 300 3.100 -300
2018-03-11 09:20AnnatMayer vinna SG Kvitfjell 1 ANNAT 150 10.000 -150
2018-03-10 10:38AnnatM Mayer topp3 DH Kvittfjell 1 ANNAT 300 5.000 -300
2018-03-10 10:38AnnatM Mayer vinna DH Kvitfjell 1 ANNAT 150 15.000 -150
2018-02-13 22:44AnnatW Holdener 1 ANNAT 175 11.000 -175
2018-01-28 09:17AnnatMelliard topp3 1 ANNAT 150 9.000 -150
2018-01-28 09:17AnnatMelliard vinna SL 1 ANNAT 50 51.000 -50
2017-12-18 14:48AnnatZan Kranjec top3 GS-parra 1 ANNAT 200 7.200 -200
2017-12-18 14:48AnnatZan Kranjec vinna GS-parra 1 ANNAT 100 21.000 -100
2017-11-12 09:20AnnatMyhrer top3 Levi SL 1 ANNAT 250 5.000 -250
2017-10-28 08:54AnnatTina W topp3 Sölden GS 1 ANNAT 150 15.000 -150
2017-01-22 13:32AnnatHaugen top3 Kitz, live 1 ANNAT 300 6.000 -300
2017-01-22 13:32AnnatHaugen vinna Kitz SL, live 1 ANNAT 50 21.000 -50
2017-01-05 17:30AnnatF Neureuther top3 Zagreb, live vs LIVE 1 ANNAT 200 6.500 +1100
2016-12-22 20:39AnnatN Yuasa åka ur åk 2 Madonna SL 1 ANNAT 250 4.500 -250
2016-12-19 17:54AnnatP Schörghofer topp 3 parralellGS AltaBad 1 ANNAT 200 9.000 -200
2016-12-19 17:54AnnatP Schörghofer vinna parallell GS AltaBad 1 ANNAT 100 26.000 -100
2016-12-10 10:20AnnatShiffrin vs Gut 1 ANNAT 200 2.500 -200
2016-12-10 08:30AnnatM Feller vs M Faivre 1 ANNAT 250 4.000 -250
Visa:Sida:
av 33

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:805 Insats:91755.3 Vinstprocent:18.33%
Vinster:143 Vunnet:+82106.95 Medelodds:13.45
Förluster:637 Förlorat:-68042.3 Medelinsats:113.98
Push:25 Netto:+14064.65Medelvinst:+17.47
Levande spel:0 ROI:115.33%
Levande risk:0 Startkassa:250
Levande vinst:01 Unit:50Kassa + netto:14314.65
Unitnetto:+281.29 Kassa - risk:14314.65
Kassa + levande:14314.65

GrafKassa | Resultat | ROI