Logga in
Lemon Dra
Av: satori


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-09-26 15:00Travfelicia zet 1 PLATS 222 7.250 -222
2021-09-26 15:00Travdonizetti 1 VINNARE 222 9.000 -222
2021-09-26 15:00Travdonizetti 1 PLATS 555 3.750 -555
2021-09-26 15:00Travborups victory 1 PLATS 222 5.750 -222
2021-09-26 15:00Travborups victory 1 VINNARE 122 16.000 -122
2021-09-26 15:00Travleroy boko 1 VINNARE 14 125.000 -14
2021-09-26 15:00Travleroy boko 1 PLATS 44 35.000 -44
2021-09-26 11:17Travglobal courteasy 1 PLATS 328 39.000 -328
2021-09-25 18:50Travshowtimejackflower 1 TOPP5 2000 2.090 -2000
2021-09-25 18:50Travastronacente zac vs cash cowboy 2 H2H 2000 2.330 +2660
2021-09-25 18:50Travshowtimejackflower vs astronacente zac/kurri jarri boko 1 H3H 295 3.500 -295
2021-09-25 18:50Travfrodo s. vs cash cowboy 2 H2H 779 1.950 +740.05
2021-09-25 18:50Travswagger vs xanthis de roi 2 H2H 777 2.550 -777
2021-09-25 18:50Travone kind of art 1 VINNARE 1000 3.550 -1000
2021-09-25 18:50Travswagger vs one kind of art 2 H2H 5000 1.790 -5000
2021-09-25 18:50Travshowtimejcakflower 1 VINNARE 1000 17.000 -1000
2021-09-25 18:50Travshowtimejackflower 1 PLATS 2000 3.600 -2000
2021-09-25 18:50Travcash cowboy 1 PLATS 250 5.200 -250
2021-09-25 18:25Travthat's so clever 1 TOPP5 2000 4.450 -2000
2021-09-25 18:25Travmustang racer 1 VINNARE 250 20.000 -250
2021-09-25 18:25Travmustang racer 1 PLATS 1000 4.300 -1000
2021-09-25 18:25Travthat's so clever 1 VINNARE 155 130.000 -155
2021-09-25 18:25Travthat's so clever 1 PLATS 1298 16.500 -1298
2021-09-25 18:23Travkavatosåfin vs ninepoints lasse 2 H2H 2000 2.060 +0
2021-09-25 18:23Travkavatosåfin vs ninepoints lasse 2 H2H 1000 2.050 +0
Visa:Sida:
av 54

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:1344 Insats:1352897 Vinstprocent:23.4%
Vinster:303 Vunnet:+941306.86 Medelodds:13.45
Förluster:992 Förlorat:-853343 Medelinsats:1006.62
Push:49 Netto:+87963.86Medelvinst:+65.45
Levande spel:0 ROI:106.5%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:87963.86
Kassa - risk:87963.86
Kassa + levande:87963.86

GrafKassa | Resultat | ROI
td