Logga in
Trotto
Av: Frank


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2021-04-10 18:20Trav vs DD FT 200 18.140 -200
2021-04-10 16:20Trav vs V75 FT 96 0.000 -96
2021-04-10 14:45Trav vs V4 FT 150 0.000 -150
2021-04-09 20:10Trav vs V64 FT 126 0.000 -126
2021-04-07 21:26TravMilliondollarrhyme vs PLATS FT 200 1.730 +146
2021-04-07 20:30Trav vs V86 FT 216 0.000 -216
2021-04-07 18:50Trav vs V5 FT 64 50.000 -64
2021-04-07 18:40Trav vs V5 FT 216 0.000 -216
2021-04-06 20:58TravClockwork vs VINNARE FT 100 3.990 -100
2021-04-06 19:30Trav vs V64 FT 360 35.000 -360
2021-04-05 16:52Trav vs DD FT 150 90.000 -150
2021-04-05 15:00Trav vs GS75 FT 216 0.000 -216
2021-04-04 18:20Trav vs DD FT 200 90.000 -200
2021-04-04 16:20Trav vs V75 FT 204 0.000 -204
2021-04-03 15:00Trav vs V75 FT 103 7.060 +624.18
2021-04-03 15:00TravPeter Untersteiner vs Björn Goop 1 FT 300 1.720 +216
2021-04-03 13:30Trav vs V4 FT 216 0.000 -216
2021-04-02 16:53Trav vs DD FT 100 6.730 -100
2021-04-02 15:00Trav vs V75 FT 195 0.000 -195
2021-04-01 22:23Trav vs DD FT 200 13.500 -200
2021-04-01 22:05TravReven Dejavu vs VINNARE FT 50 7.060 -50
2021-04-01 20:59Trav vs PLATS Ella Pace FT 50 5.890 -50
2021-04-01 20:59Trav vs PLATS Fighter La FT 100 2.600 +160
2021-03-31 21:55Trav vs DD FT 50 45.000 -50
2021-03-31 20:30Trav vs V86 FT 197 19.400 +3624.8
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:26 Insats:4159 Vinstprocent:19.23%
Vinster:5 Vunnet:+4770.98 Medelodds:15.4
Förluster:21 Förlorat:-3259 Medelinsats:159.96
Push:0 Netto:+1511.98Medelvinst:+58.15
Levande spel:0 ROI:136.35%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:1511.98
Kassa - risk:1511.98
Kassa + levande:1511.98

GrafKassa | Resultat | ROI
td